Privacybeleid

Privacyverklaring van FIRST Community

FIRST Community acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.firstcommunity..nl/ en gerelateerde diensten en producten.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

FIRST Community, gevestigd aan de Europalaan 93, te Utrecht,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

‍Persoonsgegevens die wij verwerken:

FIRST Community verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Geboortedatum

-IP-adres

-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-Gegevens over je activiteiten op onze website

-Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

-Internetbrowser en apparaat type

-Bankrekeningnummer

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die FIRST Community verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met FIRST Community, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan FIRST Community gerelateerde domeinen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, gegevens over je activiteiten op onze website.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@firstcommunity.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met als algemene doelen:

- Het afhandelen van je betaling.

- Het verzenden van onze niejesbrief.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast analyseert FIRST Community je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. Ook verwerken we persoonsgegevens indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Onze verwerking van persoonsgegevens omvat onder andere het bellen of e-mailen van u indien dit nodig is voor onze dienstverlening, evenals het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
FIRST Community verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

‍Geautomatiseerde besluitvorming:

FIRST Community neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FIRST Community) tussen zit.

 

‍Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

FIRST Community bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij jouw gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons actief bent, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

‍Delen van persoonsgegevens met derden:

FIRST Community verkoopt je gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. FIRST Community maakt gebruik van de diensten van Plug&Pay, Mollie en in3. De privacyverklaring van Plug&Pay is hier te raadplegen https://plugandpay.nl/privacy-policy/#:~:text=Wij%20verzamelen%20en%20maken%20gebruik,expliciet%20toestemming%20voor%20is%20gegeven. De privacyverklaring van Mollie is hier te raadplegen: https://www.mollie.com/nl/privacy .De klant privacyverklaring van in3 is hier te raadplegen: https://payin3.eu/nl/consumentprivacyverklaring/#:~:text=in3%20does%20not%20sell%20personal,where%20you%20have%20given%20consent
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

 

‍Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

FIRST Community maakt gebruik van verschillende soorten cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit, die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Op onze websites worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie, en je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer u van onze Diensten gebruik maakt, om deze op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren, en in de meeste gevallen zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Wij streven ernaar u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie te bieden. Daarom plaatsen wij cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, zoals de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video's en caching om de website sneller te maken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

‍Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht op inzage, correctie, en verwijdering van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om je informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij je informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 

 

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. 

 

Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken via info@firstcommunity.nl. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

‍Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

FIRST Community neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. De systemen zijn beveiligd en worden standaard doorzocht naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat je persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op ons via  info@firstcommunity.nl . FIRST Community heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Overdrachten alleen over SSL.
- Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een 2FA
- Encryptie van data
- Het gebruik van VPN 

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.Shop
Wishlist
0 items Cart
My account